On-line sledování souprav, vč. on-line komunikace s dispečerským pracovištěm. Pro urychlení nakládky či vykládky jsou soupravy průjezdné.
 

100%

vozidel je
značky Mercedes

1000ks

souprav udržovaných
v bezvadné kondici